Foglalkozásegészségügyi alapellátás

A Munkáltatónak éppúgy érdeke, mint a Munkavállalónak, hogy mindenki olyan munkát végezzen, melyre egészségileg alkalmas, hiszen így várható el a feladat magas szintű végrehajtása. Ezért is fontos /nemcsak a Hatóság büntetésének elkerülése miatt/ a több jogszabály, köztük az 1993 évi XCIII. Törvény /Munkavédelmi Törvény/ által kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat, mely munkábalépéskor, azt követően rendszeresen, valamint egyes munkakörökben a munkaviszony megszüntetésekor is szükséges.
Több, mint 20 éves foglalkozás-egészségügyi gyakorlatommal, amennyiben megtisztel bizalmával az alábbi területeken tudom az Ön vállalkozását segíteni:

•    elvégzem a munkavállalók vizsgálatát /előzetes, időszakos, soronkívüli, záró/
•    együttműködöm a munkavédelmi szakemberrel kockázatértékelések, egyéni védőeszközök juttatási rendjének készítésével és egyéb feladatokkal kapcsolatban
•    közreműködöm a munkavállalók egészségvédelmében
•    felvilágosítást végzek megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásánál
•    elvégzem foglalkozási megbetegedések kivizsgálását
•    egészségügyi szempontok figyelembevételével segítek és javaslatot teszek a munkakörülmények optimálissá tételéhez
•    munkahigiénés felmérést végzek
•    külön felkérés esetén munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot tartok /lásd honlapom „Munkahelyi elsősegélyoktatás” fejezete
•    közreműködöm a védőoltások kiválasztásában és beadásában
•    külön felkérés esetén a Cégvezetés, illetve a fokozott stresszel járó munkakörökben foglalkoztatottak részére assertív tréninget tartok /lásd honlapom „Munkahelyi stresszoldó tréning” fejezete